O nás » Elektromobilita
PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE-Elektromobilita


Projekt: Elektromobilita Přílepy 2020
Žadatel: Ing. Norbert Jančo
Termín realizace: 7.9.2020 - 21.5.2021
Způsobilé výdaje: 1 088 429 Kč
Dotace: 326 528 Kč
Popis: Pořízení elektromobilu a tím snížení znečištění ovzduší exhaláty z motorových vozidel a snížení spotřeby ropy jako neobnovitelného zdroje paliva pro spalovací motory.